MEE Zuid-Limburg

Training “Basisrust” voor jeugdigen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders

In oktober geven MEE en Boba samen een training om jeugdigen (10-17 jaar) handvatten te bieden bij het omgaan met stress.

De training vindt plaats in Maastricht. Bekijk de folder Training basisrust en meld je aan!