MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Project Nu Niet Zwanger is succes!

Project Nu Niet Zwanger is succes: meeste vrouwen stellen zwangerschap vrijwillig uit

15-05-2020 om 10:45 door Hennie Jeuken


Afbeelding: GGD/DE LIMBURGER
Heerlen –
Het project Nu Niet Zwanger (NNZ) in Zuid-Limburg blijkt in het eerste jaar al succesvol. Veruit de meeste vrouwen die in dit programma zitten, kozen vrijwillig voor anticonceptie en stelden daarmee een zwangerschap uit.
In 2019 namen 106 vrouwen en twee mannen in Zuid-Limburg deel aan het programma Nu Niet Zwanger. Na intensieve gesprekken over een kinderwens koos tachtig procent voor het gebruik van anticonceptie.
Voor dit jaar worden er, gezien de behoefte aan ondersteuning in de eerste drie maanden, zeker driehonderd nieuwe deelnemers verwacht, vertellen projectleider NNZ Renee Klaassen en Mieke Steenbakkers (unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid), beiden van de GGD Zuid Limburg. Het project gaat nu ook in Noord- en Midden-Limburg lopen.
Praten
Binnen praten hulpverleners met hun cliënten uitgebreid over hun kinderwens. Doel is ongeplande en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Het gaat dan
om mensen die kwetsbaar zijn: vrouwen die kampen met verslaving, psychiatrische klachten of schulden, dakloos of slachtoffer van loverboys zijn, of een verstandelijke beperking hebben. Door hen ‘op maat’ te begeleiden, ze goed te informeren, kunnen zij een bewuste keuze maken over het moment van een zwangerschap. En kan veel leed, zoals bijvoorbeeld abortus of uithuisplaatsing, worden voorkomen, zeggen Klaassen en Steenbakkers.
Budget
De deelnemende vrouwen – ruim de helft komt uit Parkstad, een vijfde uit de Westelijke Mijnstreek, eenzelfde aantal uit Maastricht/Heuvelland en van de rest is de woonplaats onbekend – blijken vaak onvoldoende kennis te hebben over anticonceptie. Bovendien kunnen ze anticonceptie veelal niet betalen; vanaf 18 jaar zitten deze middelen niet meer in de basisverzekering, tussen 18 en 21 vallen ze onder het eigen risico en is iemand ouder dan 21, dan vergoedt alleen een aanvullende verzekering. Daarom is hiervoor binnen het project een budget gereserveerd. „Maar vrouwen hebben er alleen recht op als ze het echt niet zelf kunnen betalen”, benadrukken de twee.
Getraind
Hulpverleners worden door het team NNZ van de GGD getraind om de gesprekken te voeren. Voorheen werd er minder uitgebreid over gesproken vanwege een taboe op het onderwerp. Ook voelde niemand zich er helemaal verantwoordelijk voor, leggen de GGD-medewerkers uit. ,,Er werd niet genoeg doorgevraagd. Als je cliënt problemen heeft en zegt de pil te slikken, dan kun je je afvragen: doet ze dat wel elke dag. Zou ze niet meer gebaat zijn bij bijvoorbeeld Implanon (anticonceptiestaafje in de arm), waardoor ze er zelf niet meer aan hoeft te denken. Cliënten beslissen hier zelf over, er wordt niets opgelegd.” De twee wijzen er op dat zwangerschap bij ,,onze doelgroep vaak iets is dat hen overkomt. Het is lang niet altijd een bewuste keuze.”
Lees ook: ‘Kwetsbare vrouwen afraden om een baby te krijgen’
Trendbreuk
NNZ is onderdeel van het brede project Kansrijke Start, een van de programma’s dat de hardnekkige gezondheidsachterstanden van Zuid-Limburg – die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven – structureel terug moet dringen.
Om deze trendbreuk te bewerkstelligen, trekken de zestien gemeenten, provincie, GGD, zorgverzekeraars en andere partners zoals de Jeugdgezondheidszorg samen op. Doel is zo veel mogelijk kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk te laten opgroeien. Kansrijke Start leunt op drie poten, er loopt ook een programma Stevig Ouderschap waarin kwetsbare ouders intensief worden begeleid én het project Voorzorg dat zich richt op hulpbehoevende gezinnen met jonge kinderen. ,,Ook daar worden goede resultaten geboekt omdat iemand gewoon naast je staat en helpt met vragen waar je niet uitkomt. Soms moet je net dat duwtje krijgen om die opleiding af te maken en vervolgens ook meer kans te hebben op een baan”, zegt Thomas Gelissen, programmamanager Trendbreuk.
Korter
Binnen NNZ is een netwerk opgebouwd met sociaal maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, MEE Zuid Limburg, Mondriaan en met medische professionals zoals gynaecologen en verloskundigen. De lijnen onderling zijn zo korter waardoor problemen sneller opgelost kunnen worden, verklaren Klaassen en Steenbakkers.
Binnen de maatschappelijke en medische organisaties blijkt de animo voor de NNZ-trainingen groot. „Dit heeft ons aangenaam verrast. We voorzien in een behoefte.”