MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Nieuws van de cliëntenraad

Sinds begin 2021 hebben we als cliëntenraad er officieel een nieuw lid bij en hebben we een nieuwe ondersteuner in ons midden. Daarnaast hebben we een start gemaakt met cliëntbetrokkenheid.

Trots presenteren wij het jaarverslag over het jaar 2020.
Bekijk hier ons jaarverslag.

Cliëntenraad zegt welkom Henri Zeelen!

Hallo, mijn naam is Henri Zeelen.

Vanuit mijn persoonlijke hulpvraag ben ik in contact gekomen met MEE. Daarna ben ik benaderd om mijn ervaringen met MEE te delen als ervaringsdeskundige. Dit beviel zo goed dat ik mij later beschikbaar heb gesteld als  lid voor de cliëntenraad (CR).

Per februari 2021 ben ik officieel benoemd als lid van de cliëntenraad van MEE. De CR van MEE heeft grote stappen gemaakt en ik zou graag doorpakken om de cliëntbetrokkenheid te optimaliseren! De afstand tussen de cliënt en het bestuur is groot. Het is belangrijk dat het bestuur weet wat er bij de cliënten leeft. Daarom is het belangrijk dat de CR een lijn heeft van cliënten naar het bestuur. Mijn MISSIE is dan ook: Een brug bouwen tussen de cliënten en het bestuur van MEE.

Leden CR
De CR bestaat nu dus uit:

  • Alexandra van Gestel (Voorzitter)
  • Lilian Raaijmakers
  • Jean L’homme
  • Dagmar Hendrix
  • Henri Zeelen

Cliëntenraad zegt welkom Fanny Drenthe

Hallo, mijn naam is Fanny Drenthe.

Ik werk al 6 jaar bij MEE. De eerste drie jaar bij MEE was ik cliëntondersteuner en casemanager Integrale Vroeghulp. Nu ben ik adviseur beleid en strategie. Ik zorg ervoor dat de medewerkers van MEE hun werk goed kunnen doen op heel veel verschillende manieren.

Sinds maart 2021 ben ik naast adviseur beleid en strategie ook ondersteuner van de cliëntenraad. Ik ben als ondersteuner geen lid van de CR. Ik ondersteun de CR bij hun proces en alle procedures. Zo probeer ik ervoor te zorgen dat ook zij hun werk goed kunnen doen. Ik vind het heel fijn dat ik op deze manier kan bijdragen aan het laten horen van de stem van de cliënten.

Start gemaakt met cliëntbetrokkenheid

Als cliëntenraad vinden we het heel belangrijk dat cliënten betrokken worden bij het beleid van MEE. Op deze manier kan MEE nog beter aansluiten bij mensen. Voor ons als cliëntenraad is het ook belangrijk dat we op die manier horen van mensen wat de cliëntenraad al heeft bereikt en waar nog aan gewerkt moet worden. We zijn als cliëntenraad dus samen met de organisatie bezig om te kijken hoe we de cliëntbetrokkenheid verder kunnen verbeteren.
Begin 2021 is er al een start gemaakt met cliëntbetrokkenheid. Zo is de cliëntenraad gevraagd om mee te denken over beeldbellen. Door de Corona maatregelen heeft MEE het afgelopen jaar meer gebruik gemaakt van contact met cliënten via app en telefoon. MEE is aan het onderzoeken op welke manier er in de toekomst blijvend gebruik gemaakt kan worden van beeldbellen. Cliënten en leden van de cliëntenraad hebben mee gedacht over wat is fijn? Wat werkt wel? En wat werkt niet? Specifiek is er gekeken naar de applicatie Zaurus. Is deze applicatie fijn voor mensen of juist niet?