MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Nieuws van de Cliëntenraad

Op 28 juni 2021 hebben wij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met MEE Zuid-Limburg getekend. Hiermee is een mooie basis gelegd voor het verder vergroten van de cliëntbetrokkenheid bij het werk van MEE.

Als cliëntenraad vinden we het heel belangrijk dat cliënten betrokken worden bij het beleid van MEE. Op deze manier kan MEE nog beter aansluiten bij mensen. Voor ons als cliëntenraad is het ook belangrijk dat we op die manier horen van mensen wat de cliëntenraad al heeft bereikt en waar nog aan gewerkt moet worden. We zijn als cliëntenraad het afgelopen jaar dus samen met de organisatie bezig geweest om te kijken hoe we de cliëntbetrokkenheid verder kunnen verbeteren.

Naast de nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft MEE nu ook een concreet plan van aanpak om de cliëntbetrokkenheid te verbeteren. Ieder jaar zullen bij tenminste 3 inhoudelijke thema’s cliënten en/of ervaringsdeskundigen betrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van beeldbellen en het ontwikkelen van een visie op cliëntondersteuning voor ouderen. Als cliëntenraad zullen we zelf vaak ook meedenken. Daarnaast laat de organisatie ons ieder half jaar weten hoe het met het betrekken van cliënten is verlopen en wat dat heeft opgeleverd. Dit kunnen wij dan weer meenemen als cliëntenraad. Op die manier wordt de stem van de cliënt en ervaringsdeskundigen nog beter gehoord.

We hebben heel veel zin in deze nieuwe manier van werken!