MEE Zuid-Limburg

Nieuw trainingsaanbod MEE-Academie!

Sinds kort bieden we vanuit de MEE-Academie de training “Licht verstandelijke beperking (LVB) en GGZ” problematiek aan.

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Onder GGZ-problematiek vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan autisme, borderline, depressie, angststoornissen, ADHD of een psychose. De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek.

Voor volledige informatie: klik hier.

Op 30 september a.s. wordt deze training verzorgd bij MEE Zuid-Limburg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Zuid-Limburg, tel. 088-010 22 22 en vragen naar Nikkie Thijssen. U kunt ook een mail sturen naar cursussen@meezuid.limburg.nl.

Lettertype formaat aanpassen
Contrast