MEE Zuid-Limburg

MEE en laaggeletterdheid

Er is in de media en in de maatschappij steeds meer aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, met cijfers en rekenen en/of met digitale ontwikkelingen. Dit thema is hot. Daar is MEE blij mee. Dit zijn namelijk onderwerpen die wij veel tegen komen in ons werk en die een grote impact hebben op het leven van mensen.

Heel belangrijk dat ook andere organisaties steeds meer aandacht hebben voor de problemen die dit met zich mee kan brengen. Mooi dat gezocht wordt naar mogelijkheden om enerzijds mensen nieuwe vaardigheden aan te leren en anderzijds informatie makkelijker toegankelijk te maken voor mensen.

Op individueel niveau ondersteunt MEE al jarenlang mensen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en hun eigen vaardigheden te vergroten. Graag delen we deze ervaring en kennis met onze omgeving. Dat doen we op verschillende manieren.

Meeleespanel:
In Heerlen zijn we gevraagd om een Meeleespanel te starten: Burgers die de gemeente helpen om hun brieven makkelijker leesbaar te maken.

Netwerken laaggeletterdheid:
MEE is aangesloten bij het Bondgenootschap geletterdheid in Parkstad en de coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek. In Maastricht-Heuvelland is het lijntje ook gelegd. Dat krijgt nog een vervolg. Allemaal netwerken om gezamenlijk acties uit te zetten om laaggeletterdheid aan te pakken en om basisvaardigheden van burgers te vergroten. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.

Kennissessie laaggeletterdheid:
Naar aanleiding van een oproep via Schakel verzorgen we in 2 september 9:30-11:00 uur een kennissessie over laaggeletterdheid voor professionals van o.a. ziekenhuizen, algemeen maatschappelijk werk, jeugdzorg en woningbouwverenigingen.
Aanmelden kan nog via Schakel.

Graag tot ziens!

Lettertype formaat aanpassen
Contrast