MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

MEE en laaggeletterdheid/MEEleespanels

Er is in de media en in de maatschappij steeds meer aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, met cijfers en rekenen en/of met digitale ontwikkelingen. Dit thema is hot. Daar is MEE blij mee. Dit zijn namelijk onderwerpen die wij veel tegen komen in ons werk en die een grote impact hebben op het leven van mensen.

Heel belangrijk dat ook andere organisaties steeds meer aandacht hebben voor de problemen die dit met zich mee kan brengen. Mooi dat gezocht wordt naar mogelijkheden om enerzijds mensen nieuwe vaardigheden aan te leren en anderzijds informatie makkelijker toegankelijk te maken voor mensen.

Op individueel niveau ondersteunt MEE al jarenlang mensen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en hun eigen vaardigheden te vergroten. Graag delen we deze ervaring en kennis met onze omgeving. Dat doen we op verschillende manieren.

MEEleespanel

In de gemeente Heerlen zijn we in 2021 gestart met het coachen van het eerste Meeleespanel.

Samen met de gemeente hebben we een Meeleespanel samengesteld. Het Meeleespanel bestaat uit inwoners van de gemeente Heerlen. Het zijn ervaringsdeskundigen met diversiteit in ervaring, denk aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel, een lichtverstandelijke beperking, een visuele beperking en taalambassadeur. In een 5-tal fysieke bijeenkomsten heeft het Meeleespanel de gemeente goed kunnen adviseren over de leesbaarheid van brieven.

Met het Meeleespanel dragen we bij aan het vergroten van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid binnen de gemeente en toegankelijkheid van informatie van de gemeente.

De ervaringen zijn positief.

“Ik vond het fantastisch om deel te nemen. Ik heb er zelf ook veel van geleerd.”

“Ik vond het leuk om te doen. Het was fijn met de andere deelnemers.”

“Je ervaart dat het waardevol is. Het heeft duidelijk een meerwaarde.”

“ De gemeente heeft een aangepaste brief weer eens laten terugkomen tijdens een  bijeenkomst dat was fijn. Dan merk je dat de gemeente ook echt iets doet met het advies.”

“Alle deelnemers waren verschillend beperkt. Iedereen draagt iets bij. Soms waren er ook kleine verschillen. Dit vormde een goede samenwerking en een goed advies als geheel.” 

Onlangs is er ook in de gemeente Sittard-Geleen een Meeleesgroep gestart.

Netwerken laaggeletterdheid:
MEE is aangesloten bij het Bondgenootschap geletterdheid in Parkstad en de coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek. In Maastricht-Heuvelland is het lijntje ook gelegd. Dat krijgt nog een vervolg. Allemaal netwerken om gezamenlijk acties uit te zetten om laaggeletterdheid aan te pakken en om basisvaardigheden van burgers te vergroten. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.