MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Landelijke campagne “Co” van start

Maandag 20 januari 2020 is de landelijke campagne ‘Co” van start gegaan. “Co” staat voor cliëntondersteuner. Deze publiekscampagne van zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning, zoals MEE , moet er voor zorgen dat cliëntondersteuning beter bekend wordt en beter gevonden wordt. De campagne is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.clientondersteuning.co.nl met informatie over cliëntondersteuning en Co voor zowel cliënten als verwijzers. Het gaat daarbij zowel over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) als cliëntondersteuning via de gemeente (Wmo). In beide wetten is vastgelegd dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten).

In de Wmo is Co uw gids in de zorg en ondersteuning

Inwoners van gemeenten die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben kunnen contact opnemen met hun gemeente. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen , werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam. Een groot deel van de gemeenten in Zuid-Limburg neemt cliëntondersteuning af bij MEE. Kijk voor meer informatie op https://meezuidlimburg.nl/voor-clienten/clientondersteuning/

In de Wlz is Co uw persoonlijke gids in de zorg

Zorgkantoren regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt. Met een Wlz-indicatie kunt u rechtstreeks bij MEE Zuid-Limburg cliëntondersteuning aanvragen. Kijk voor meer informatie op https://meezuidlimburg.nl/voor-clienten/onafhankelijke-clientondersteuning-wlz/ en   www.meeroverwlz.nl

Plaats een reactie