MEE Zuid-Limburg

IVH in tijden van Corona

Integrale Vroeghulp gaat zoveel mogelijk door tijdens Corona-crisis

Integrale Vroeghulp (IVH) heeft de afgelopen tijd zoveel als mogelijk de dienstverlening voortgezet en blijft dit de komende periode ook voortzetten met inachtneming van de voorschriften vanuit de RIVM.
Kinderen waarbij zorgen zijn over de ontwikkeling kunnen gewoon aangemeld worden.

 

Neem gerust contact op met Integrale Vroeghulp

  • Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
  • Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat?
  • Loopt of praat uw kind nog niet, terwijl hij/ zij dit volgens zijn/ haar leeftijd al wel zou moeten kunnen?
  • Is uw kind vaker in zichzelf gekeerd of wil het niet spelen met andere kinderen? Eet of slaapt uw kind slecht of is het vaker driftig en weet u niet meer wat u hiermee moet doen?

Herkent u bovenstaande vragen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw kind? Dan kan Integrale Vroeghulp uitkomst bieden.
De medewerkers van Integrale Vroeghulp nemen uw vraag serieus, kunnen u advies geven, uw kind onderzoeken of u wegwijs maken in zorg- en hulpverleningsland. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.
U kunt contact opnemen via de volgende manieren:

Bel: 088-010 2222

Mail: vragen@ivhzl.nl

Via de website www.ivhzl.nl

 

Corona maatregelen IVH

  • Casemanagers IVH onderhouden telefonisch danwel via beeldbellen contact met de ouders van lopende IVH trajecten. De gedragswetenschappers en kinderartsen zetten hun screening zoveel als mogelijk voort middels videobellen.
  • De casemanagers IVH houden een vinger aan de pols bij de gezinnen en overleggen met de betreffende gedragswetenschapper daar waar nodig. Voor een aantal gezinnen is deze periode met de sluiting van onderwijs/ opvang een extra belaste periode. Bij een aantal dreigende situaties hebben casemanagers IVH al acties uitgezet zoals inzet hulpverlening, plaatsing op school/ dagverblijf, etc..
  • Multidisciplinaire overleggen, intakes, adviesgesprekken en realisatie van zorg waaronder zorgmatch worden middels (video)bellen voortgezet.
  • Een aantal zaken zullen uiteraard stagneren zoals de observaties op scholen en voorschoolse voorzieningen, psychologische onderzoeken en lichamelijke screening door kinderarts. Er wordt bekeken wat middels videobellen en digitale observatie mogelijk is. Indien een fysieke observatie of intelligentietest noodzakelijk blijkt te zijn, dan worden deze op een later tijdstip alsnog ingepland. De casemanagers IVH nemen hierover met ouders contact op om uit te leggen dat we dit op nader te bepalen tijdstip alsnog plannen.

Plaats een reactie

Lettertype formaat aanpassen
Contrast