MEE Zuid-Limburg

Digitale presentatie MEE; aanmelden nog mogelijk!

Onze cliëntondersteuning heeft ook in 2020 weer veel opgeleverd.
Bekijk hier de flyer Impact in 2020.
Voor iedereen die meer wil weten, geven wij een online presentatie op 24 juni 16:00-17:00 uur.
Meld je aan via: info@meezuidlimburg.nl