Voor kwetsbare groepen in onze samenleving is de impact van het Coronavirus en de bijhorende maatregelen extra groot. Juist nu kan de (onafhankelijke) cliëntondersteuner een belangrijke rol vervullen. Als luisterend oor, bij het helpen en verduidelijken van een hulpvraag en bij het verkrijgen van passende hulp of ondersteuning. Het vraagt wel om creativiteit en een andere manier van werken: digitaal en outreachend.

 

https://www.movisie.nl/artikel/clientondersteuner-biedt-helpende-hand-tijden-corona