MEE Zuid-Limburg

Gemeente Onderbanken

In Onderbanken biedt MEE:

Deze ondersteuning is voor de inwoners van Onderbanken gratis.
Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

 

Bereikbaarheid en contact
In Onderbanken kunt u MEE bereiken op verschillende manieren:
Via het centrale nummer van MEE: 088 – 010 22 22
Via ons mailadres: info@meezuidlimburg.nl

 

Onze consulenten in gemeente Onderbanken