MEE Zuid-Limburg

Kennisgeving AVG

Graag blijven wij samen met u meedoen mogelijk maken

Zoals u waarschijnlijk weet is sinds 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Deze heeft tot doel de omgang met persoonsgegevens te reguleren en geeft betrokkenen controle en inzicht in de verwerking van persoonsgegevens.

We willen u laten weten dat MEE Zuid-Limburg op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaat om u te informeren over onze activiteiten. Dit doen we maximaal 8 keer per jaar via onze digitale nieuwsbrief.

Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte gehouden wilt worden. Mocht u onze nieuwsbrieven toch niet meer willen ontvangen dan kunt u zich altijd uitschrijven.
De link hiervoor vindt u onderaan de mail van onze nieuwsbrief.