Mensen met een beperking spreken over hun  (nog niet verwerkte) verlieservaring door overlijden van een dierbare (ouder-partner-kind)