Marline Pyler heeft in het kader van haar opleiding tot autismespecialist onderzoek gedaan naar de effecten van de lotgenotengroepen bij MEE Zuid-Limburg, Lotgenotengroep Autisme Limburg, NVA en PAS. Op deze avond presenteert zij de uitkomsten van dit onderzoek.