In samenwerking met SOL afdeling Parkstad organiseert MEE Zuid-Limburg een bijeenkomst voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.