MEE Zuid-Limburg

Cliënttevredenheid Wmo en Wlz

Cliënttevredenheid Wmo en Wlz

 

Jaarlijks peilt MEE Zuid-Limburg de tevredenheid van haar cliënten over de genoten dienstverlening.

De resultaten over de  periode juli 2016 –  juli 2017 zijn bekend.

 

Wij zijn  trots om het volgende met u te mogen delen:

  • Van de Wmo-cliënten geeft 85% van de respondenten aan, door de hulp van MEE beter in staat te zijn om mee te doen. In de vorige periode was dit 83%.
  • Wmo- cliënten beoordelen de genoten dienstverlening van MEE Zuid-Limburg gemiddeld met het rapportcijfer  8,1. Dit was in de vorige periode 7,8.
  • Van de Wlz-cliënten geeft 100% (!!) van de respondenten aan tevreden te zijn met het resultaat van de ondersteuning van MEE Zuid-Limburg. In de vorige periode was dit 88%.
  • Het gemiddelde rapportcijfer dat de Wlz-cliënten aan MEE Zuid-Limburg geven  is  8,7. In de vorige periode was dit 8,6.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze cijfers. Ze zijn bereikt doordat we met elkaar de cliënt centraal zijn blijven stellen.