MEE Zuid-Limburg

Bijeenkomst Ouderenzorg Netwerkversterking

Op 14 juni jl heeft de eerste bijeenkomst Ouderenzorg Netwerkversterking Westelijke Mijnstreek plaatsgevonden. Deze middag is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Vivantes, Zuyderland, Zorggroep Beek en MEE en was bedoeld om alle klantverwijzers in de langdurige zorg binnen de regio met elkaar in verbinding te brengen. Wat weten we van elkaar en hoe vinden we elkaar? Hoe kunnen we onze krachten bundelen om de zorgvragers in de rgeio nog beter te kunnen adviseren?

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de genodigden een korte introductie gehad over het zorgaanbod in de regio vanuit Vivantes, Zuyderland en Zorggroep Beek. Vanuit MEE hebben we de onafhankelijke cliƫntondersteuning onder de aandacht gebracht. Aansluitend hebben we met de aanwezigen op informele wijze verder kennis gemaakt door met elkaar te speeddaten. Dit heeft in korte tijd veel waardevolle nieuwe verbindingen opgeleverd. Een mooie eerste bijeenkomst waar op 8 november a.s. een vervolg aan gegeven zal worden!