MEE Zuid-Limburg

Basistraining herkennen en omgaan met autisme

            MEE Academie

Flyer Basistraining autisme algemeen.

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme (ASS) hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Waarover gaat de training?
Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

Voor wie? 

De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met autisme werkt.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is autisme?
 • Informatieverwerking bij mensen met ASS
 • Hoe kun je autisme herkennen?
 • Diagnose ASS
 • Hoe kun je omgaan met iemand met ASS?
 • Autisme oefening/ ervaring
 • Koppeling maken met de eigen praktijk
 • Zelftest Autisme
 • Belang van herkenning
 • Oefenen met eigen casuïstiek

Resultaat
Na afloop van de training:

 • Weten deelnemers wat een autismespectrumstoornis is;
 • Weten deelnemers hoe de informatieverwerking in de hersenen bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis verloopt;
 • Hebben deelnemers inzicht in verschillende verklaringsmodellen over hoe de hersenen informatie verwerken bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis;
 • Beschikt de deelnemer over zowel mondelinge als schriftelijke communicatietips voor het communiceren met mensen met autisme en kan de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

 Accreditatie

De training “Herkennen en omgaan met mensen met autisme is bij de volgende registers geaccrediteerd:

SKJ 199180:     8 punten

Registerplein ID 305787 voor bij registerplein geregistreerde professionals:   8 punten


Waar en Wanneer?

Dinsdag 14 april 2020 van 9.30 -16.00u

Locatie: MEE Zuid-Limburg Frankenlaan 7 Heerlen


Kosten:

De kosten voor deelname aan de training bedragen € 400,- inclusief lunch

Voor meer informatie en aanmelding: Cursussen@meezuidlimburg.nl