MEE Zuid-Limburg

Basiscursus “Herkennen en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking”

 

MEE Academie

Basiscursus “Herkennen en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking”

Voor wie?

De 1-daagse basiscursus is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Waarover gaat de cursus?

Deze basiscursus gaat over het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee het contact anders loopt dat gehoopt. Het zou kunnen dat een licht verstandelijke beperking hierin een rol speelt. Je hebt het gevoel dat dit ‘lastige’ klanten zijn, maar eigenlijk komt het gedrag voort uit onmacht en onvermogen. Je kunt deze mensen bijvoorbeeld herkennen aan:

het niet komen opdagen bij een gesprek

het niet nakomen van gemaakte afspraken

de stille, passieve reactie in een gesprek

verbale en/of neiging tot fysieke agressie tijdens een gesprek

de hoeveelheid tijd die zij nodig hebben om taken uit te voeren of een gesprek te voeren

ja zeggen en nee doen

de zogenaamde draaideurklanten

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ervaren en bewust worden wat LVB is

Theorie over LVB

Kenmerken op verschillende levensgebieden

Adviezen in omgang en communicatie

Sociaal-emotioneel functioneren

LVB: Wat betekent dit voor de professional?

 

Resultaat

Na afloop van de cursus:

Kent de deelnemer de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een licht verstandelijke beperking;

Weet de deelnemer wat een licht verstandelijke beperking is en wat de oorzaken en de sociaal-emotionele gevolgen zijn;

Kent de deelnemer het belang van het tijdig herkennen van een licht verstandelijke beperking;

Weet de deelnemer hoe hij/zij een licht verstandelijke beperking kan herkennen binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen in de praktijk;

Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving;

Beschikt de deelnemer over zowel mondelinge als schriftelijke communicatietips voor het communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking en kan de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

Kosten voor deelname: 250,- (inclusief lunch). Aanmelden voor deelname op dinsdag 18 september 2018 09:00 -17:00 uur of maandag 26 november 2018 09:00 – 17:00 uur kan via:
cursussen@meezuidlimburg.nl

Cursuslocatie: MEE Zuid-Limburg, Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen