Back to Top

Erkennen en herkennen van beperkingen

De Nederlandse samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd wordt er steeds meer zelfredzaamheid verwacht van onze burgers. Voor mensen die anders functioneren dan de gemiddelde Nederlander, is dit lastig. Zeker omdat een beperking lang niet altijd herkend wordt of erkend wordt. Daarom biedt MEE gerichte trainingen.

 

Gerichte trainingen
Door de steeds complexere samenleving heeft een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking moeite om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis, een niet-aangeboren hersenafwijking of ggz-problematiek ondervinden dagelijks dat bijvoorbeeld overheidsinformatie, dienstverlenend personeel en online diensten onbedoelde drempels opleveren. Deze mensen vragen vaak om andere vormen van communicatie en realistische verwachtingen over hun mogelijkheden en beperkingen. Daardoor kan ook escalatie van problemen en duurdere hulpverlening worden voorkomen.

Door decentralisaties en extramuralisering hebben professionals in het publiek domein steeds meer rechtstreeks contact met mensen met een beperking. Alleen, zijn ze zich vaak niet bewust hiervan. Beperkingen zijn niet altijd (onmiddellijk) herkenbaar. MEE biedt trainingen aan professionals die gericht zijn op het leren herkennen van beperkingen en het aanleren van vaardigheden voor succesvolle communicatie.
Klik hier om de flyer te downloaden.

 

Trainingsaanbod

  • Training: ¨Wat is Autisme?¨ voor professionals. (Klik hier om de flyer te downloaden.)
  • Basistraining “Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)” (Trainingen MEE Academie door MEE Zuid voor meer informatie)

 

Heeft u vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met dhr. Bert Deguelle (088 – 010 2213). of stuur een e-mail naar cursussen@meezuidlimburg.nl.

 

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave