Back to Top

signalering

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Daarbij signaleert MEE knelpunten die de participatie van deze mensen belemmeren.

Sinds 2015 werken veel cliëntondersteuners van MEE in wijkteams, waar op verschillende manieren signalen en knelpunten worden aangepakt. Ondanks deze verschillen tussen gemeenten, vindt MEE het belangrijk om te blijven signaleren op lokaal en landelijk niveau. Zo kan een landelijk beeld worden geschetst van knelpunten die mensen met een beperking in Nederland belemmeren mee te doen in de maatschappij. Dit levert beleidsinformatie op voor het collectief belang en de beleidsontwikkeling door gemeenten.

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave