Back to Top

Privacy

Uw consulent bewaart de informatie die u geeft. Deze informatie komt in een ‘dossier’. MEE Zuid-Limburg gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet aan anderen. Uw dossier bewaren wij vijftien jaar. U mag het altijd inkijken. Als u dat wilt, kunt u het dossier laten vernietigen.

MEE heeft een privacyreglement waarin precies staat hoe onze medewerkers omgaan met uw gegevens. Daar staat bijvoorbeeld in welke informatie over u of uw gezin in het dossier mag komen. U leest er meer over in de folder Beheer persoongegevens.

 

Samenwerkingspartners en uw gegevens.
Om u als cliënt goed te kunnen dienen, is het noodzakelijk dat wij met onze samenwerkingspartners uw gegevens kunnen delen. Dit gebeurt echter uitsluitend in overleg met u. Onderstaand een overzicht van de categorieën samenwerkingspartners.

 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Huisartsen
 • Scholen
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Indicatieorganen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Consultatiebureaus
 • Kinderopvang
 • Verpleeghuizen
 • Fysiotherapeuten
 • Mantelzorgorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Organisaties op het gebied van arbeid
 • Gemeenten
 • Revalidatiecentra

 

Outreachend werken
Soms lopen mensen vast in hun leven. Ze weten niet waar ze hulp kunnen vragen of ze willen geen hulp vragen. MEE stapt op deze mensen af, samen met een familielid of een andere hulpverlener uit de buurt. Wanneer de persoon alsnog geen contact of hulp wil, dringt MEE haar dienstverlening niet op.

 

Verwijsindex
MEE is aangesloten bij de Verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal signaleringssysteem om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en sneller te laten verlopen. Als een hulpverlener of beroepskracht zorgen heeft over een kind of jongere, kan hij of zij snel zien of er andere hulpverleners betrokken zijn. In de Verwijsindex wordt alleen basisinformatie (naam, adres, woonplaats) opgeslagen en contactgegevens van betrokken hulpverleners. Wij informeren onze cliënten altijd over registratie in de Verwijsindex.

 

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave