Back to Top

Privacy en klacht

Uw consulent bewaart de informatie die u geeft. Deze informatie komt in een ‘dossier’. MEE Zuid-Limburg gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet aan anderen. Uw dossier bewaren wij vijftien jaar. U mag het altijd inkijken. Als u dat wilt, kunt u het dossier laten vernietigen.

MEE heeft een privacyreglement waarin precies staat hoe onze medewerkers omgaan met uw gegevens. Daar staat bijvoorbeeld in welke informatie over u of uw gezin in het dossier mag komen. Klik HIER voor het privacyreglement.

 

Samenwerkingspartners en uw gegevens.
Om u als cliënt goed te kunnen dienen, is het noodzakelijk dat wij met onze samenwerkingspartners uw gegevens kunnen delen. Dit gebeurt echter uitsluitend in overleg met u. Onderstaand een overzicht van de categorieën samenwerkingspartners.

 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Huisartsen
 • Scholen
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Indicatieorganen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Consultatiebureaus
 • Kinderopvang
 • Verpleeghuizen
 • Fysiotherapeuten
 • Mantelzorgorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Organisaties op het gebied van arbeid
 • Gemeenten
 • Revalidatiecentra

 

Outreachend werken
Soms lopen mensen vast in hun leven. Ze weten niet waar ze hulp kunnen vragen of ze willen geen hulp vragen. MEE stapt op deze mensen af, samen met een familielid of een andere hulpverlener uit de buurt. Wanneer de persoon alsnog geen contact of hulp wil, dringt MEE haar dienstverlening niet op.

 

Verwijsindex
MEE is aangesloten bij de Verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal signaleringssysteem om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en sneller te laten verlopen. Als een hulpverlener of beroepskracht zorgen heeft over een kind of jongere, kan hij of zij snel zien of er andere hulpverleners betrokken zijn. In de Verwijsindex wordt alleen basisinformatie (naam, adres, woonplaats) opgeslagen en contactgegevens van betrokken hulpverleners. Wij informeren onze cliënten altijd over registratie in de Verwijsindex.

 

Klachten
Iedere medewerker van MEE Zuid-Limburg zal zijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als dat het geval is, dan willen we graag dat u dat aan ons laat weten.

 

Hoe dient u uw klacht in?
Uw klacht bespreken met uw eigen contactpersoon U kunt uw klacht bespreken met uw eigen contactpersoon bij MEE. Uw klacht kan dan meestal snel worden opgelost. Heeft u uw klacht besproken met uw contactpersoon dan wordt deze bij ons in behandeling genomen binnen vijf werkdagen. Onze medewerkers zullen uw klacht dus ook binnen vijf werkdagen proberen op te lossen.

 

Uw klacht bespreken met de clustermanager of de directeur
Als u uw klacht liever niet bespreekt met uw contactpersoon bij MEE, dan kunt u contact opnemen met één van onze clustermanagers of de directeur. Deze zijn bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van MEE Zuid-Limburg: 088 010 22 22. U kunt uw klacht ook melden via het volgende formulier. Wij sturen u dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. De clustermanager of de directeur zal beide partijen horen. Na het horen van beide partijen wordt u binnen 14 dagen geïnformeerd over het resultaat. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

Uw klacht indienen bij de Interprovinciale Klachtencommissie
Wilt u uw klacht liever niet bespreken met uw contactpersoon bij MEE, clustermanager of directeur van MEE Zuid-Limburg, dan kunt u uw klacht melden bij de Interprovinciale Klachtencommissie. In deze klachtencommissie zitten mensen die volledig onafhankelijk zijn van MEE en van u als cliënt. Als u hiervoor kiest, dan kunt u uw klacht digitaal indienen via de website: mee.klachtregeling.nl

Daarnaast bestaat er voor de cliënt of andere betrokkenen de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling van het BCMB. Het klachtenreglement BCMB is te downloaden via de website www.bcmb.nl

Als dat nodig is, kan een medewerker van MEE u helpen bij het opschrijven van de klacht.

 

Lettergrootte aanpassen