Back to Top

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is wettelijk geregeld. Dus heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen? En zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE Zuid-Limburg. We helpen u gratis met het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg.

 

Waarvoor kunt u bij MEE terecht?

MEE beantwoordt en verheldert uw vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, schulddienstverlening of werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en participatiewet).
We geven advies over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.
Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen.
We bemiddelen en overleggen in uw belang met andere instanties.
Een indicatie is niet nodig
De cliëntondersteuning van MEE is vrij toegankelijk voor iedereen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

 

Onafhankelijk
MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Dit betekent dat wij naast u staan, altijd. Samen kijken we wat het beste is voor u.

 

Wmo of Wlz?
Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE voor ondersteuning via T 088 010 2120 of wlzclientondersteuning@meezuidlimburg.nl

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt georganiseerd vanuit de gemeente. In de meeste gemeenten in onze regio kunt u hiervoor bij MEE terecht. Klik hier voor meer informatie over MEE in uw gemeente.

Lettergrootte aanpassen