Back to Top

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden binnen MEE Zuid-Limburg

 

HBO Social Work, SJD  en sociale studies

MEE Zuid-Limburg wil een inhoudelijke en leerzame stagemogelijkheid bieden aan HBO studenten Social Work/SJD/sociale studies. De  transitie in het sociale domein betekent  dat de inzet van stagiaires op verschillende niveaus en binnen verschillende organisatieonderdelen binnen MEE  Zuid-Limburg mogelijk is .Dit vereist van de (aspirant) beroepsbeoefenaren een assertieve en flexibele houding waarbij het accent ligt op generalistisch kunnen werken, werken vanuit eigen kracht; netwerk gericht en inzetbaar zijn op zowel collectief als individueel niveau. Daarnaast wordt er binnen MEE Zuid-Limburg steeds meer gewerkt met  fluïde werkverbanden, wat voor stagiaires  betekent dat ze tegelijkertijd deel uit (kunnen) maken van verschillende werkverbanden. Opdrachten die deze werkverbanden moeten uitvoeren kunnen verschillen, evenals het verschil in de duur van teamsamenstelling, werkstructuur, taakgerichtheid, relatie met samenwerkingspartners e.d.

 

Mogelijke werkzaamheden voor een (jaar)stagiaire:

 • Individuele, onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een beperking Levens-breed en levenslang.
 • Deelname bij uitvoering van themagerichte trainingen, groepswerk voor cliënten (zoals sociale vaardigheidstrainingen; agressie regulatietraining; omgaan met geld; rouwverwerking; logenotengroep etc.), informatieavonden/markten.
 • Uitzoekvragen vanuit Servicepunt, via de website of vanuit wijkteams oppakken
 • Eventueel ondersteuning bieden bij de uitvoering en invulling van maatjesprojecten/projecten.
 • Extra voorliggende ondersteuning aan cliënten waar anders niet in voorzien kan worden.
 • Profilering van de organisatie als maatschappelijke partner die zich ook inzet om alternatieve, informele ondersteuning te stimuleren.

 

Welke kennis en ervaring kun je opdoen?

 • Herkennen van en procesmatig ondersteuning bieden aan mensen met een beperking zoals autisme, licht verstandelijke beperking, lichamelijke beperking ect.
 • Individuele en/of collectieve ondersteuning aan cliënten.
 • Sociale Netwerk Versterking.
 • De kunst van het vragen stellen.
 • Werken in en vanuit (sociale) wijkteams.
 • Registratie en Systemen.
 • Omgaan met weerbaarheid.
 • Sociale kaart op het gebied van de doelgroepen van MEE.
 • Wmo, Wlz, Jeugdwet, PGB,  Zorg in natura.
 • Interne processen en systemen,  P&O, protocollen.
 • Werken met meldcode kindermishandeling.
 • Deelname aan het interne proces binnen MEE over de ondernemende professional in de praktijk.
 • Mensen in hun kracht zetten vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.
 • Creatief en innovatief zoeken naar mogelijkheden in het voorliggend veld.

 

MEE gaat vanaf komend schooljaar kiezen voor een nieuwe opzet voor stagiaires, namelijk:

Studententeam: De 3e jaars studenten zullen samen een team vormen, die taken verdelen, met en van elkaar kunnen leren middels regelmatig overleg/intervisie. Op die manier wordt er een extra dimensie aan de stage toegevoegd waarbij naast het deelnemen aan een team van professionals een team van studenten staat.

Bruggenbouwers: Bruggenbouwers zijn 2e jaars studenten Social Work of/en Sociale Studies en zullen in het 2e studiejaar de mogelijkheid krijgen kennis te maken met verschillende doelgroepen. Je wordt bv als ‘maatje’ gekoppeld aan een of meerdere cliënten of je ondersteunt bij een taak die door MEE wordt uitgevoerd.

Contactpersoon voor 3e jaars stageverzoeken (studententeam): mevrouw Anke Verhees, stagecoördinator, via a.verhees@meezuidlimburg.nl.
Contactpersoon voor 2e jaars stageverzoeken (Bruggenbouwers): mevrouw Stéphanie Korycki, via s.korycki@meezuidlimburg.nl.

 

Stages voor overige studenten (HBO P&O, PR en Communicatie, MBO ICT of secretarieel)

Voor overige stageverzoeken, niet betrekking hebbend op de functiegroep consulenten, bijvoorbeeld studenten Personeel & Organisatie, ICT of PR & Communicatie, kunnen contact opnemen met
mevr. J. Erens, P&O adviseur via j.erens@meezuidlimburg.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave