Back to Top

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden binnen MEE Zuid Limburg

 

HBO Social Work, SPH en SJD

MEE Zuid-Limburg wil een inhoudelijke en leerzame stagemogelijkheid bieden aan HBO studenten Social Work/SPH/SJD. De  transitie in het sociale domein betekent  dat de inzet van stagiaires op verschillende niveaus en binnen verschillende organisatieonderdelen binnen MEE  Zuid Limburg mogelijk is.Dit vereist van de (aspirant) beroepsbeoefenaren een assertieve en flexibele houding waarbij het accent ligt op generalistisch kunnen werken, werken vanuit eigen kracht; netwerk gericht en inzetbaar zijn op zowel collectief als individueel niveau. Daarnaast wordt er binnen MEE Zuid Limburg steeds meer gewerkt met  fluïde werkverbanden, wat voor stagiaires  betekent dat ze tegelijkertijd deel uit (kunnen) maken van verschillende werkverbanden. Opdrachten die deze werkverbanden moeten uitvoeren kunnen verschillen, evenals het verschil in de duur van teamsamenstelling, werkstructuur, taakgerichtheid, relatie met samenwerkingspartners e.d.

 

Mogelijke werkzaamheden voor een (jaar)stagiaire:

 • Individuele, onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een beperking Levens-breed en levenslang.
 • Deelname bij uitvoering van themagerichte trainingen, groepswerk voor cliënten (zoals sociale vaardigheidstrainingen; agressie regulatietraining; omgaan met geld; rouwverwerking; logenotengroep etc.), informatieavonden/markten.
 • Uitzoekvragen vanuit Servicepunt, via de website of vanuit wijkteams oppakken
 • Eventueel ondersteuning bieden bij de uitvoering en invulling van maatjesprojecten/projecten.
 • Extra voorliggende ondersteuning aan cliënten waar anders niet in voorzien kan worden.
 • Profilering van de organisatie als maatschappelijke partner die zich ook inzet om alternatieve, informele ondersteuning te stimuleren.

 

Welke kennis en ervaring kun je opdoen?

 • Herkennen van en procesmatig ondersteuning bieden aan mensen met een beperking zoals autisme, licht verstandelijke beperking, lichamelijke beperking ect.
 • Individuele en/of collectieve ondersteuning aan cliënten.
 • Sociale Netwerk Versterking.
 • De kunst van het vragen stellen.
 • Werken in en vanuit (sociale) wijkteams.
 • Registratie en Systemen.
 • Omgaan met weerbaarheid.
 • Sociale kaart op het gebied van de doelgroepen van MEE.
 • Wmo, Wlz, Jeugdwet, PGB,  Zorg in natura.
 • Interne processen en systemen,  P&O, protocollen.
 • Werken met meldcode kindermishandeling.
 • Deelname aan het interne proces binnen MEE over de ondernemende professional in de praktijk.
 • Mensen in hun kracht zetten vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.
 • Creatief en innovatief zoeken naar mogelijkheden in het voorliggend veld.

 

Stageverzoeken worden, conform afspraak met Zuyd Hogeschool, pas in maart/april in behandeling genomen en verlopen via het stagebureau van de opleiding. Stages met een kortere omvang (stages op het vlak van consulentschap), kunnen wel het gehele jaar door in behandeling worden genomen.

Contactpersoon voor stageverzoeken: mevrouw Anke Verhees, stagecoördinator, via a.verhees@meezuidlimburg.nl.

 

Stages voor overige studenten (HBO P&O, PR en Communicatie, MBO ICT of secretarieel)

Voor overige stageverzoeken, niet betrekking hebbend op de functiegroep consulenten, bijvoorbeeld studenten Personeel & Organisatie, ICT of PR & Communicatie, kunnen contact opnemen met mevr. J. Erens, P&O adviseur via j.erens@meezuidlimburg.nl

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave