Back to Top

Cliëntenraad

MEE Zuid-Limburg wil graag op de hoogte blijven van de mening van de cliënten. Daarom hebben wij een Cliëntenraad ingesteld.

 

De Cliëntenraad komt op voor mensen die gebruik maken van onze dienstverlening. Dit betekent dat de raad meedenkt over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. In bepaalde gevallen moet de Cliëntenraad de besluiten van MEE Zuid-Limburg ook goedkeuren voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Los van welk onderwerp dan ook, kan de Cliëntenraad altijd ongevraagd zijn mening geven over zaken die voor onze cliënten van belang zijn.

 

De Cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@meezuidlimburg.nl Meer informatie is ook te verkrijgen via de folder van de Cliëntenraad.

 

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad van MEE Zuid-Limburg:

 

Margot Claessen, directiesecretaresse bij MEE Zuid-Limburg, verzorgt het secretariaat.

Henrike Rutten, senior consulent MEE Zuid-Limburg, is toegevoegd als ondersteuner medezeggenschap.

René Hoyng is als vrijwilliger aan de Cliëntenraad verbonden als coach.

 

Vacatures Cliëntenraad MEE ZuidLimburg okt 2018

 

Hieronder stellen de huidige leden zich kort aan je voor.

 

Jean L’homme
Ik ben bij de cliëntenraad gekomen door een gesprek met een vorig lid van de cliëntenraad. Tijdens dit gesprek vertelde ik haar dat ik een hersentrauma heb. Zij vertelde mij dat ze lid is van de cliëntenraad van MEE en of ik lid wilde worden van de cliëntenraad omdat er nog niemand met NAH was. Ik had wel interesse. Na een kennismakingsgesprek ben ik lid geworden van de cliëntenraad van MEE.
Speciale kennis en ervaring: Ik kan goed luisteren en to the point reageren.
Mijn activiteiten:
Bezoeken van het Brein café in Maastricht. Dit is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.
Ik heb deelgenomen aan de basiscursus WMO.
Ik ben 40 jaar lid van de scouting geweest en daarom ook geïnteresseerd in jeugd en jongeren.
Werkgroepen:
Ik heb oa. deelgenomen aan de analyse van de trajectevaluaties van MEE.
Intentie:
Ik wil meehelpen dat de cliëntenraad blijft. Dit voor de cliënten en voor MEE.
Mensen met een beperking compenseren dit met een vaardigheid op een ander gebied. Ik wil een bijdrage leveren aan dat mensen dit gaan inzien!

 

Dagmar Hendrix
Ik ben Dagmar Hendrix, 45 jaar oud. Ik woon in Landgraaf. In december 2012 ben ik bij MEE Zuid-Limburg terecht gekomen waar ik 2 consulenten gehad heb.
Ik heb ook bij Onderling Sterk van MEE Zuid-Limburg gezeten.
Nu zit ik sinds 2015 bij de Cliëntenraad van MEE Zuid-Limburg, wat ik heel leuk vind. Ik heb hierbij hulp van een coach. Die bereidt samen met mij de vergaderingen voor. In verband met gewrichtsklachten zwem ik 2x per week onder begeleiding van fysiotherapeuten. Mijn hobby’s zijn kleuren voor volwassenen en 3D kaarten maken.
Ik zit bij een handwerkclubje en ik zit bij de creatieve middagen van de reuma vereniging in Heerlen.

 

Oda Albert
In 1996 kwam ik voor het eerst in contact met de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). Later ging de SPD op in MEE, ik kwam ook hier zo nu en dan voor informatie of ondersteuning als ik met vragen zat. Toen ik begin 2016 werd benaderd of ik interesse had om zitting te nemen in de Cliëntenraad van MEE hoefde ik niet lang na te denken. Voor MEE is het belangrijk dat het contact met de cliënten maar ook met hun achterban behouden blijft, de CR vertegenwoordigt de cliënten en hun achterban. Door kritisch en constructief advies uit te brengen wordt medezeggenschap van de cliënten en hun achterban gerealiseerd. Binnen de CR is het van belang dat ervaring op allerlei gebieden aanwezig is zodat het kennispeil op orde blijft.

Daarom wil ik mijn ervaring en kennis op gebied van autisme graag delen, ik ben o.a. opgeleid tot Practitioner Autisme (Fontys) en ben naast het werk ook mantelzorger. Hierdoor ervaar ik de knelpunten in de zorg vanuit beide kanten. Door zitting te nemen in de CR hoop ik een steentje bij te dragen aan het duiden van knelpunten als gevolg van de zeer snel veranderende zorgwereld.
Momenteel vinden er complexe veranderingen plaats. Op gebied van zorginkoop en alle transities worden oplossingen in de zorg veelal vanuit een heel ander perspectief dan dat van de cliënt gepresenteerd. Binnen de CR denken we vanuit het cliëntperspectief mee over de mogelijkheden om de knelpunten op te lossen, zodat het voeren van eigen regie in leven van mensen met een beperking en directbetrokkenen ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

 

Lilian Raaijmakers
Mijn naam is Lilian Raaijmakers. Ik ben lid van de cliëntenraad van MEE per 15 maart 2017. MEE Zuid-Limburg wil door middel van haar dienstverlening, mensen met beperkingen ondersteunen, om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving.

De cliëntenraad van MEE komt op voor mensen die gebruik maken van deze dienstverlening en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken die er voor cliënten toe doen!
Als lid van deze cliëntenraad wil ik graag mijn stem laten horen en meedenken, meehelpen een brug te slaan tussen cliënt en hulpverlener/dienstverlener. Vanuit mijn persoonlijke achtergrond, heb ik ervaring in leven met een beperking en het plots geconfronteerd worden met “het loslaten van deelname aan het arbeidsproces”…

Daarnaast heb ik in familiaire kring te maken gehad met Niet Aangeboren Hersenletsel (NHA) o.a. CVA, afasie, maar ook dementie. Verder heb ik de rol van mantelzorger vervuld voor de duur van vele jaren en ben ik zelf werkzaam en betrokken geweest in de gezondheidszorg. Ik vind het heel belangrijk dat de stem van de cliënt goed gehoord wordt en bovendien zoveel mogelijk naar geluisterd wordt, ook in de altijd dynamische, veranderende omgeving van de zorg- en dienstverlening.

 

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave