Vacatures Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg

Zin in MEEpraten en MEEdenken?

Dan zijn we op zoek naar jou!

 

De cliëntenraad is een groep mensen die voor de belangen van de cliënten van MEE Zuid-Limburg opkomt. Het ledenaantal van de cliëntenraad (CR) is niet constant. Er kunnen maximaal 9 leden in de CR plaatsnemen. Dat betekent dat, zo lang het maximum aantal leden nog niet bereikt is, er in principe doorlopend een vacature voor nieuwe leden is. De cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de cliënten van MEE Zuid-Limburg.

 

Het gewenste functieprofiel voor leden van de cliëntenraad:

 • Zij hebben affiniteit met de dienstverlening van MEE Zuid-Limburg of hebben er als cliënt mee te maken of zijn anderszins duurzaam onderdeel van het sociale netwerk van een cliënt (mantelzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger, ouder, broer of zus).
 • Zij zijn in de gelegenheid om zo’n 10 bijeenkomsten per jaar bij te wonen.
  Deze vinden meestal plaats op woensdagmiddag.
 • Zij hebben een kritische, positieve en open houding en kunnen in teamverband werken.
 • Zij kunnen zich inleven in de belangen van cliënten, maar kunnen ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.
 • Zij zijn gemotiveerd en enthousiast om samen met de andere leden van de cliëntenraad mee te praten over de algemene belangen van de cliënten van MEE Zuid-Limburg.
 • Zij kunnen tijdens de vergadering aangeven of ze het ergens mee eens zijn of niet, lezen vooraf de stukken, luisteren naar anderen, willen MEEdenken, MEEpraten en vragen stellen.
 • Zij hebben een constructieve en flexibele instelling, zijn ook tactvol en kunnen standvastig optreden.

 

Leden van de cliëntenraad:

 • Hebben een onbetaalde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.
 • Doen zinvol werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.
 • Zetten hun kennis in en vergroten hun vaardigheden.
 • Zijn maatschappelijk en sociaal betrokken bezig en hebben invloed op het beleid van de organisatie en praten mee over alle zaken die de cliënten raken.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad?

We horen graag van je en gaan graag met je in gesprek!

Neem dan contact op via clientenraad@meezuidlimburg.nl

 

Vacature voorzitter cliëntenraad

Op dit moment is er specifiek behoefte aan iemand die de rol van voorzitter wil vervullen. Voor deze functie gelden een aantal aanvullende eisen:

 • In staat zijn om een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de leden van de CR, met de bestuurder van MEE Zuid-Limburg en met de consulenten.
 • Leiding kunnen geven aan de vergadering.
 • Leden kunnen stimuleren tot een bijdrage.
 • In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid).
 • In staat zijn de cliëntenraad intern en extern te vertegenwoordigen.