MEE Zuid-Limburg is een organisatie, die informatie, advies en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking en/of chronische ziekte. MEE maakt zich er sterk voor dat mensen met een beperking zo normaal mogelijk aan onze samenleving kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers. De centrale locatie van MEE Zuid-Limburg is gevestigd in Heerlen.  Landelijk is MEE lid van een coöperatie: MEENL. MEE Zuid-Limburg  heeft de tijdelijke vacature voor de functie van

 

 CONSULENT

(36 uur gemiddeld per week; voor de periode van 1 jaar)

 

 De Functie:

Onze consulenten ondersteunen cliëntsystemen op alle levensgebieden en in alle levensfasen met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking en hun netwerk, zodat zij naar vermogen zelf de regie leren en kunnen voeren, zelfredzaam zijn en zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Kortcyclische ondersteuning biedt de consulent ook zelf wanneer de vraag specifieke MEE-expertise van de aard van de beperking vergt. Ook wordt cliëntondersteuning geboden in het kader van de Wet Langdurige Zorg. Consulenten kunnen tevens ingezet worden in de opdracht Integrale Vroeg Hulp (IVH). Professionele aandacht, betrokkenheid en betrouwbaarheid staan centraal. De consulent is vaak de spin in een groot web van instanties en regelingen die voor onze cliënten van belang zijn en wijst de cliënten daarin de weg. Consulenten verrichten hun taken o.a. vanuit de centrale locatie Heerlen, vanuit diverse wijkteams in de regio, maar komen ook veelvuldig bij de cliënt aan huis.

Wij verwachten:

Een functiegerichte beroepsopleiding op HBO-niveau, (bij voorkeur Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Sociaal Juridische Dienstverlening). Je hebt minimaal een jaar ervaring in een relevante of vergelijkbare functie.

Je beschikt over kennis van de doelgroep van MEE Zuid-Limburg en de bij de doelgroep passende methodieken. Verder heb je kennis van de sociale wet- en regelgeving en van de sociale kaart van zorg en welzijn. Kennis van de visie, missie, doelstellingen en organisatie van de MEE-organisatie is een pré.

Analytisch vermogen is nodig om voorkomende afwijkende situaties te analyseren, te beoordelen en op te lossen. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Tot slot verwachten wij van je dat je geregistreerd bent of kan worden in het Beroepsregister voor cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (Registerplein) en(t.z.t.) in het beroepsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Verder dien je te beschikken over een rijbewijs en over een motorvoertuig.

 Wij bieden:

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt maximaal € 3.416,– bruto per maand (FWG 50) bij een full time dienstverband (36 uur). Je neemt deel aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn en je kunt deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. MEE Zuid-Limburg kent een flexibele Jaarurenystematiek en werkt volgens Het Nieuwe Werken (tijd- en plaats ongebonden werken). MEE Zuid-Limburg is een open organisatie met professionele medewerkers, die geregistreerd zijn (of worden) als cliëntondersteuner bij het Registerplein en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

MEE Zuid-Limburg is geselecteerd als inspirerende werkgever voor jongeren en opgenomen in MKB200 (een initiatief van de Limburgse Werkgeversvereniging, Limburg Economic Development en Keyport 2020). Hierbij is met name gelet op innovatie, aansprekende projecten en aansprekende opdrachtgevers.

 

Informatie:

Meer informatie kun je inwinnen bij mevrouw A. Gorissen, manager, 0631664312.

Solliciteren:

Je belangstelling kun je kenbaar maken door vóór 16 april 2018 je brief met motivatie te richten aan Joyce Erens, P&O adviseur, j.erens@meezuidlimburg.nl