Wat betreft de tevredenheid over de samenwerking vindt MEE Zuid-Limburg het ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden bij haar ketenpartners en opdrachtgevers. De (digitale) onderzoeken die daartoe onlangs hebben plaats gevonden, bevestigen onze inschatting dat ketenpartners als opdrachtgevers positief zijn over zowel de werkrelaties en de geboden diensten van MEE.  Ketenpartners en opdrachtgevers beoordelen de samenwerking met MEE Zuid-Limburg respectievelijk met het rapportcijfer 7,1 en 7,5.Tegelijkertijd zijn de inhoudelijke constateringen zo herkenbaar en wisselend van aard, dat ze niet direct leiden tot aanpassingen in onze aanpak. We zijn blij met deze feedback en danken dan ook alle partners die deelgenomen hebben aan het onderzoek.