Voor één dag een andere baan!

Organisaties en bedrijven openden op de Dag van de Mobiliteit voor één dag hun deuren. Medewerkers kregen de mogelijkheid om een dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan. In totaal namen 32 organisaties in Limburg deel aan de Dag van de Mobiliteit en stelden zij in totaal 203 werkplekken beschikbaar. Voorbeelden van organisaties die hebben deelgenomen zijn: De Rechtspraak, Gemeente Maastricht, Maastricht UMC+, de belastingendienst en IKEA. De functies die konden worden bekleed liepen enorm uiteen van laborant bij het Zuyderland ziekenhuis tot directeur HRM bij de Zuyd Hogeschool.

MEE Zuid-Limburg stelde in totaal 7 werkplekken beschikbaar, verdeeld over de functies consulenten, staf en het secretariaat. Tijdens de opening, waar de senior consulent/adviseur kennis de deelnemers meenam in de historie van MEE, werden het enthousiasme en de nieuwsgierigheid geprikkeld. De deelnemers voelden zich erg welkom en waren tijdens de evaluatie enorm positief. Hieronder enkele uitspraken die naar voren kwamen:

  • Het was mij een groot genoegen, een groot compliment voor de organisatie. Het liep als een trein!
  • Als passend aandenken kregen wij een badeendje: ”je hoeft het niet in je eentje te doen”. Het eendje heb ik nu dagelijks op mijn bureau staan!
  • De visie van MEE wordt door alle medewerkers die wij spraken onderschreven en uitgedragen. De organisatie komt heel sterk en als een eenheid over. 
  • De MEE Lunch vond ik enorm leuk, ik heb al voorgesteld om de lunch bij mijn eigen organisatie ook in het leven te roepen! 
  • Ik vond het een geweldig interessante en goed georganiseerde dag, die mij goed inzicht heeft gegeven in de werkzaamheden bij MEE.Wij werden allen zeer hartelijk door jullie ontvangen en ook de hele dag heerste er een gemoedelijke en prettige sfeer. Het gaf mij het gevoel alsof ik een werknemer van MEE was (voor een dag)! 
  •  Op de locatie voelde ik mij welkom en mensen waren oprecht geïnteresseerd in die ‘vreemde’. 
  •  Het eerste wat mij opviel was de gastvrijheid, dit begon al met het programma dat wij ruim van te voren ontvingen.

Ook zijn medewerkers van MEE Zuid-Limburg buiten de deur gaan kijken en hebben zij ervaringen en kennis opgedaan. Ben jij benieuwd naar de verhalen lees dan verder.

Manager                     Zuyd Hogeschool
Consulent                   Wooncorporatie Zo Wonen
Consulent                   Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool
Consulent                   Marketing & Communicatie Rabobank
Adm./secr.                 Customer Services IKEA
medewerker

Manager
Ik heb deze dag meegelopen met de directeur HRM van Zuyd Hogeschool. Ik ben aanwezig geweest bij een aantal overlegsituaties o.a. lerarenberaad en overleg controller. Tevens hebben de directeur HRM en ik uitgebreid gesproken over binden en boeien van medewerkers en leerlingen en leeftijdsvriendelijk personeelsbeleid. Al met al veel nieuwe inzichten en indrukken maar ook veel overeenkomsten, bijvoorbeeld wat betreft administratieve werkzaamheden en financiële vraagstukken. Ik heb het als zeer boeiend en leerzaam ervaren en kan het ook anderen aanbevelen. Mocht ik nog een keer in de gelegenheid worden gesteld zal ik dit zeker doen.

Consulent
Vandaag heb ik een dagje meegelopen binnen de wooncorporatie Zo Wonen, met de huismeester; stadsdeel 4 in Sittard. Het toeval was dat dit ook het stadsdeel is wat mij als consulent is toegewezen. Het was een zeer geslaagde dag, waar me veel duidelijkheid is geboden over de belangrijke rol die de huismeester speelt bij de eerste contacten, de eerste signalen die een bewoner afgeeft.
Ik besefte gedurende deze dag steeds meer hoe belangrijk deze eerste ingang voor bewoners is. En dat we op veel vlakken gezamenlijke doelen hebben. We zijn die dag bij diverse projecten van Zo Wonen gaan kijken.

We zijn gezamenlijk de wijk ingegaan en kwamen zo heel kort bij de mensen te staan, over wie het ook daadwerkelijk  gaat. Gelijk een hele mooie invalshoek om het werk vanuit MEE te benoemen. Er zijn veel telefoonnummers uitgewisseld om de onderlinge afstemming in de toekomst te optimaliseren.
Als klap op de vuurpijl heb ik boven op een flat (12 hoog) de zonnepanelen mogen bewonderen en even mogen genieten van het mooie Limburgse uitzicht. Het was een lange dag, met heel veel nieuwe inzichten.
Maar een dag die mij ook heel veel energie heeft gebracht voor de toekomst!

Een aanrader voor iedereen!

Consulent
Donderdag 16 november heb ik een dag gewisseld van baan. Ik heb deze dag meegelopen op de faculteit Gezondheidszorg via Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Samen met de directeur heb ik een video-conference meegemaakt die hij voerde met directeuren van andere faculteiten in Zuid-Nederland, met als thema de werk-leerplaatsen. Daarna heb ik samen met een docent naar 3 poster-presentaties van 2e jaars HBO-V-studenten over slapeloosheid geluisterd en deze bekritiseerd.

Daarna heb ik alle Bachelor- en Master-programma’s (verpleegkunde, verloskunde, ergotherapie, fysiotherapie, creatieve therapie, logopedie, biometrie, social studies, enz.) van de faculteit besproken en sommige ook kort bezocht. Een grote faculteit met zo’n 3500 studenten en 400 medewerkers!

En tot slot heb ik de powerpoint-presentatie, die Zuyd verzorgt voor middelbare scholieren en hun ouders, bekeken. Zodat alle aspecten van deze grote faculteit goed belicht zouden kunnen worden tijdens presentaties op de Limburgse en Duitse(!) scholengemeenschappen.

Ik heb door deze uitwisseling opnieuw kort kennis gemaakt met het onderwijs, een heel ander vakgebied waar ook heel veel mooie arbeidsplekken zijn.

Administratief secretarieel medewerker
Een kijkje in de keuken van een organisatie buiten de zorgsector.
Inspirerend om verschillen te ervaren na bijna 40 jaar bij dezelfde werkgever.
Aangenaam verrast door een sociaal jaarverslag waarin veel aandacht is voor projecten, organisaties en mensen met een beperking.
Dag van de mobiliteit….een aanrader, eye-opener
…en bewustmaker van een goed gevoel bij mijn eigen organisatie!

Consulent
Leuke inspirerende dag. Vooral in de keuken in een andere sector mee mogen kijken is een leuke ervaring. Ook om te zien hoe daar de zaken zijn georganiseerd of met bepaalde issues wordt omgegaan was leerzaam. Ik raad iedereen aan om het een keer te doen!