Woensdag 1 november vond een bijeenkomst plaats voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. Doel van de bijeenkomst was het horen/ophalen van de authentieke stem van deze jongeren en hun ouders om onzekerheden/knelpunten, die een rol spelen in hun leven, in kaart te brengen. Dit leverde leuke maar soms ook zorgelijke feiten op.
De bijeenkomst werd georganiseerd door SOL, MEE Zuid-Limburg, Clic. Zij werden hierbij ondersteund door Zorg Verandert.