Een bijzonder lintje voor een bijzondere vrouw. Op 26 april 2017 is Ellen Schoonbroodt-Haffmans uit Maastricht verrast met een koninklijke onderscheiding. Deze verdient ze voor haar jarenlange inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Ellen dacht vandaag een intern sollicitatiegesprek te hebben en op de foto te moeten. Er wachtte haar echter een zaal vol met familie, vrienden en mensen waarmee ze vele jaren heeft samengewerkt om de stem van mensen met een verstandelijke beperking te laten horen.

Als ervaringsdeskundige weet Ellen als geen ander hoe belangrijk het is om als gewoon mens gehoord en gezien te worden en mee te kunnen doen in de maatschappij. Al haar hele leven lang zet zij zich belangeloos in om aandacht te vragen voor mensen met een (lichte) verstandelijk beperking. Dit heeft ze gedaan door actief te zijn voor de LFB (landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking), Onderling Sterk Maastricht (lokale belangenorganisatie), Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg en dit doet ze nog steeds door als ervaringsdeskundige haar verhaal en ervaringen te delen via trainingen en workshops.

Initiatief voor de voordracht voor een koninklijke onderscheiding is genomen door de Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg. Ellen heeft in 2015, na ruim 20 jaar lidmaatschap, afscheid genomen van de cliëntenraad. Als extra blijk van waardering voor haar inzet heeft de cliëntenraad toen bedacht dat een lintje heel passend zou zijn. Haar betrokkenheid en warmte, haar gevraagde en ongevraagde adviezen en haar gedreven inzet voor eigen regie en zelf keuzes maken, maken haar een groots ambassadeur en pleitbezorger voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan is het heel normaal (en bijzonder) om daarvoor een koninklijke onderscheiding te ontvangen.