Graag willen we u attenderen op de Vierdaagse basistraining Sociale Netwerk Versterking ‘samen redzaam’, die in september en  oktober  2017 plaats zal vinden.
Dit is een training met open inschrijving. Deze training wordt verzorgd door een ervaren trainer.
De training is geregistreerd als opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en als deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Cliëntondersteuners. Ook voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers is er een accreditatie m.b.t.dit opleidingstraject.

Bij 100% deelname zal er een certificaat worden toegekend.

Kijk hier voor meer informatie.