Hoewel het nieuwe jaar alweer aardig op dreef is, wil ik u allen toch in deze 1e MEE nieuwsbrief van 2018 een voorspoedig jaar toe wensen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat goede wensen en een positieve kijk ook tot betere resultaten leiden. Daar draag ik natuurlijk graag mijn steentje aan bij. Want ondanks alle ontwikkelingen die we in de afgelopen jaren al hebben doorgemaakt, is er zeker nog ruimte voor verdere verbeteringen in onze dienstverlening in het sociale domein. Het is een uitdaging om daar samen de schouders onder te zetten.

En het is ook nódig. Zeker nu uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland onlangs bleek dat nog steeds heel veel zorgbehoevenden niet weten hoe ze aan de benodigde en/of gewenste zorg kunnen komen. Het blijkt zeer lastig om de keuzevrijheid in te vullen omdat er niet altijd voldoende informatie beschikbaar is. Daarnaast is de constatering en dus ook de oproep dat er meer afstemming nodig is tussen betrokken partijen rondom zorgvragers. Dat ondersteun ik van harte en daar staan wij voor!!

 

Irene Thuis

Directeur/bestuurder